Η εκπαίδευση των πελατών μας και η παροχή συμβουλών σχετικών με το marketing, το Internet και τις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο για την ITmaker και ένα χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί και την κάνει να προηγείται από τους ανταγωνιστές της.


Πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση χρειάζεται διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση σχετικά με το site της, κυρίως από πλευράς marketing. Επειδή μάλιστα ο κόσμος του Internet διαρκώς διαφοροποιείται, είναι σημαντικό να βρίσκεται κανείς ενημερωμένος με τις τελευταίες αλλαγές και εξελίξεις.


Επειδή σίγουρα συμφωνείτε ότι η απόδοση της επένδυσής σας πρέπει να είναι επιτυχής γι αυτό ακόμη και αν δεν μας το ζητήσετε ξεκινάμε κάθε νέο έργο με συμβουλές και εκπαίδευση, δωρεάν.


Έτσι εκτός από τους πελάτες μας που εκπαιδεύονται σχετικά με την τεχνολογία, εμείς παίρνουμε το καλύτερο briefing σχετικά με τις ανάγκες τους, το κοινό στόχος που έχουν, την προσέγγιση που έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, που θέλουν να επεκταθούν. Παράλληλα προκύπτει η καλύτερη μέθοδος προσέγγισης των αναγκών τους και εντοπισμού του τρόπου που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική κάλυψή τους.


Πέρα όμως από αυτό στην ITmaker μπορούμε να υλοποιήσουμε tailor made μαθήματα για κάθε σχετικό θέμα με την τεχνολογία, το Internet, τις εφαρμογές που φτιάξαμε για την επιχείρησή σας ή εκείνες που ήδη χρησιμοποιείτε αλλά θέλετε να επεκτείνετε ή ακόμη και πως θα επικοινωνήσετε τα εταιρικά σας κινητά τηλέφωνα με το site σας ώστε να πάρετε ή να δώσετε πληροφορίες στο e-shop ή στο portal που διατηρείτε.

 

Ρωτήστε μας, έχουμε τον τρόπο, θα βρούμε από κοινού σίγουρα και το σωστό χρονοδιάγραμμα! Το λιγότερο που έχετε να σκεφτείτε είναι το κόστος.