Η ITmaker δουλεύοντας πάντα με εργαλεία της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και έχοντας ως εταιρική φιλοσοφία την ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας δημιούργησε και εφαρμόζει ένα έξυπνο, εύχρηστο και εύκολα κατανοητό εργαλείο marketing που ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός4λεπτου interactive video.

Χρησιμοποιήσαμε τις τέσσερις βασικές παραμέτρους παρακίνησης των ανθρώπων:Attention: μου τράβηξε την προσοχή
Interest: μου προκάλεσε το ενδιαφέρον
Desire: μου δημιουργήθηκε η επιθυμία
Action: πρέπει να ενεργήσω για να το αποκτήσω και

συνδυάσαμε Know How:

από το impact των τηλεοπτικών διαφημιστικών spots,
από τα συμπεράσματα μελετών για την αφοσίωση του καταναλωτή στο προϊόν και
από την αξιολόγηση των στρατηγικών προσέγγισης του δυνητικού πελάτη
και δημιουργήσαμε ένα εργαλείο marketing το οποίο ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός 4λεπτου video με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα γρήγορο και άμεσο ερωτηματολόγιο που απαντάει στο σύνολο του marketing mix για κάθε προϊόν, υπηρεσία, πελάτη.

Έτσι παίρνουμε το συνολικό branding σε κάθε περίπτωση και μπορούμε στη συνέχεια εύκολα, μετρήσιμα και αποδοτικά να δημιουργήσουμε το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και να επικοινωνήσουμε το μήνυμα άριστα μέσα από ένα interactive video maximum διάρκειας 4 λεπτών.