Στην ITmaker πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερα από 1-2 άτομα για να αναπτυχθεί ένα «σωστό site». Οι ταλαντούχες και αφοσιωμένες ομάδες από σχεδιαστές, προγραμματιστές, κειμενογράφους και Internet marketers θα δώσουν όλη τους την προσοχή στο site της επιχείρησής σας.


Επιπλέον στην ITmaker δεν αμελήσαμε ποτέ και το project management! Θα συνεργαστείτε απευθείας με ένα από τους project managers της εταιρίας μας, οπότε δεν έχετε καθόλου να ανησυχήσετε για «πιθανές» παρανοήσεις που έγιναν από την υπόλοιπη ομάδα που έχει αναλάβει το έργο σας.

Η επιτυχία απαιτεί μία δυνατή υποστηρικτική ομάδα, κυρίως όμως σπουδαίους επικεφαλείς!

Ακρογωνιαίος λίθος στη δομή της ITmaker είναι το ανθρώπινο δυναμικό της το οποίο αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν και εμπειρία και εκπαίδευση.


Η ITmaker είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας μιας παρέας. Επαγγελματίες του χώρου με πολύχρονη εμπειρία και διαφορετική εξειδίκευση.Κοινό σημείο αναφοράς η συνειδητοποίηση των αναγκών των σημερινών επιχειρήσεων:

Συχνά ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων αλλά και των μεγαλύτερων ακόμη επιχειρήσεων από τις σύγχρονες μεθόδους προβολής, διαφήμισης, δημιουργίας και συντήρησης εταιρικής εικόνας είναι ο καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τον κύκλο πωλήσεων και τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός αξιόλογου πελατολογίου, δηλαδή τη διατήρηση βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Αν και στον 21ο αιώνα, με χιλιάδες διαφημίσεις γύρω μας και εκατοντάδες χιλιάδες ενέργειες προβολής και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών όλοι μας καθημερινά διαπιστώνουμε ως καταναλωτές πόσο λίγες από αυτές τις ενέργειες είναι πραγματικά δομημένες έτσι ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μας. Όσοι δε από εμάς αναπτύσσουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες γνωρίζουμε «άριστα» και τις επιπτώσεις αυτών των «κακών» ενεργειών.

Η ITmaker αποτελείται από μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών:


Web Consultants,
Δημιουργικοί Σχεδιαστές,
Προγραμματιστές – Αναλυτές,
Κειμενογράφοι και
Marketing Specialists,που γνωρίζουν άριστα πώς να φέρουν «on line» αποτελέσματα στην επιχείρησή σας.Με προσωπική επαφή και προσεκτική επιλογή, η ITmaker εφαρμόζει ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και στην επιλογή των στελεχών της.
Κριτήριο, πέρα από τις γνώσεις και την εμπειρία, είναι οι προσωπικοί στόχοι που έχει θέσει κάθε υποψήφιος να συναντούν τη φιλοσοφία τηςITmaker:«είμαστε ομάδα, δουλεύουμε σαν ομάδα, leader σε κάθε ομάδα έργου είναι ο πελάτης».