Το CMS (content management system) που αναπτύσσει η ITmaker προσφέρει πλήρη έλεγχο και δυνατότητες άμεσης ανανέωσης σε κάθε δυναμικό site που δημιουργεί.
Μπορούν να δημιουργηθούν νέοι τύποι προϊόντων, να εμπλουτισθούν θέματα, να συντηρηθεί interactive επικοινωνία, να δημοσιευθούν άρθρα, νέα, απόψεις… 

Όλες οι σελίδες σε κάθε

δυναμικό site,

e-shop,

portal,

blog

μπορούν εύκολα να υποστούν επεξεργασία και διαφοροποίηση, μέσα από ένα ελκυστικό εύχρηστο περιβάλλον, προσιτό για το μέσο χρήστη, χρησιμοποιώντας το λογισμικό του web browser που είναι συνηθισμένος o διαχειριστής του site.